0
 x 

Košík je zatím prázdný. Není to škoda?

0
 x 

Košík je zatím prázdný. Není to škoda?

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1.  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ellex gk, s.r.o IČ: 63910322 se sídlem Doudlebská 1522/25, 370 08 České Budějovice, dále jen: „správce“). ellex gk, s.r.o.,email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: +420 385 310 220
 2.  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 3.  Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Ing. Tomáš Glaser, tel: +420 385 310 220, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

           2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

         3. Ze strany správce / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a             svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.                                                              

      2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.                                                                                                                                                             

       2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve               třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

    2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu  osobních údajů.

VII.    Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení počítačových úložišť, šifrování a záloh.…
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.   Ostatní

           1. Heureka.cz 

 „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

2. Seznam.cz

 “Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.“

3. Webová analýza

Abychom stále zlepšovali a optimalizovali obsah naší webové stránky a uživatelský komfort, používáme analytické technologie společnosti Google Inc. s produktem Google Analytics a s produktem „AdWords Conversion Tracking“. V této souvislosti se shromažďují a statisticky vyhodnocují session data (údaje o relaci) a údaje o interakcích návštěvníků webové stránky. Za tímto účelem se používají cookies. Session data (údaje o relaci) a údaje o interakcích se nikdy nezpracovávají v personalizované podobě, ale výhradně anonymně.Částečně se analytické údaje přenášejí na server příslušné analytické služby v členském státě EU nebo mimo EU (např. do USA) a tam jsou ukládány. Informace jsou případně přenášeny k třetím osobám, pokud je to ze zákona přípustné, nebo pokud takové třetí osoby zpracovávají údaje z pověření našeho poskytovatele služeb. Ani my ani služby analýzy webu nebudou propojovat údaje o Vaší IP adrese s jinými údaji, které jsme my nebo náš poskytovatel služeb uložili. Naše webová stránka používá následující analytické služby: Google Analytics

4. Google

 Google Adwords Conversion Tracking používá cookies, které umožňují analýzu užívání webové stránky. Google použije tyto informace pro vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, pro sestavení reportů o aktivitách na webové stránce pro provozovatele webové stránky a pro poskytování dalších služeb spojených s užíváním webové stránky a internetu. Společnost Google Inc se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940 43, USA zpracová výše uvedeným způsobem a k výše uvedeném účelu údaje, které o Vás získá. Pokud chcete ve svém prohlížeči deaktivovat Google Analytics, můžete si stáhnout odpovídající add-on zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Ing. Tomáš Glaser

Sony Center České Budějovice

Tel: +420 602 471 676

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

REKLAMACE

Pokud už Vás potkala ta nepříjemnost, že některý z našich produktů nefunguje zcela korektně, chceme Vám tímto návodem pomoci alespoň co nejvíce zrychlit a zpříjemnit celé reklamační řízení.

Jak postupovat v případě reklamace vadného výrobku?

Reklamovaný produkt včetně veškerého příslušenství zašlete řádně zabalený na adresu:

Jura České Budějovice, České Vrbné 2360, České Budějovice

Přibalit nezapomeňte doklad o koupi s krátkým popisem závady.

Podmínky reklamace se řídí obchodními podmínkami.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Všeobecná ustanovení

Pro účely tohoto reklamačního řádu (dále jen „RŘ") se rozumí:


prodávajícím - obchodní společnost ellex gk . s r.o., České Vrbné 2360, České Budějovice, IČ: 639 10 322, DIČ 639 10 322 

zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 5907,


kupujícím – fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu,
spotřebitelem – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
podnikatelem – osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, 

Pro případ pochybností se podnikatelem rozumí každý, kdo se vůči prodávajícímu identifikuje identifikačním číslem (IČ) a pod tímto číslem vůči podnikajícímu činí právní úkony,


kupní smlouvou - právní úkon, který se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem (dále jen „NOZ"), podle kterého prodávající prodává zboží kupujícímu a kupující jej za kupní cenu od prodávajícího kupuje,


zbožím - movitá věc,


Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a upravuje vztahy a postup při vyřizování reklamací zboží kupujícími při nákupu v internetovém obchodě elviapro.cz a v provozovnách prodávajícího. 

Odpovědnost z vadného plnění

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména, že v době, kdy Kupující zboží přezval,

   a)     Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   b)     se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

  c)     věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   d)     je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   e)     věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytla u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to však neplatí.

  a)     u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

  b)     u opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

  c)     u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

  d)     vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaného zboží s neschválenými součásti či softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost kupující při objednávce výslovně nepožadoval, nebo jejich kompatibilita nebyla prodávajícím výslovně uvedena. Zároveň prodávající negarantuje funkčnost softwaru ve verzích, které nejsou vhodné pro objednaný operační systém, pokud taková funkčnost u podobného zboží není obvyklá.

Práva z vadného plnění
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

Má-li zboží vadu, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného dokladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.


Uplatnění reklamace
Práva z odpovědnosti za vady zboží uplatňuje kupující, popř. za něj osoba jím písemně zmocněná bez zbytečného odkladu po výskytu vady, a to s tím, že od výskytu vady nesmí být zboží dále užíváno. Při uplatnění reklamace je nutné předložit reklamované zboží spolu s dokladem o koupi, záručním listem byl-li vydán a vytknout uplatněné vady a zvolit způsob nápravy, který si kupující zvolil. Kupující tak může učinit osobně u prodejce, kde byl nákup uskutečněn nebo si může zvolit síť Autorizovaných servisních center v ČR.

Prodávající resp. servisní centrum vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo v souladu s výše uvedeným uplatnil (dále jen „reklamační protokol"). V reklamačním protokolu se též uvádějí údaje o provedení opravy a o době jejího trvání, rozhodnutí prodávajícího o uplatněných vadách a právům z toho vyplývajícím. Reklamační protokol podepisují prodávající i kupující. Při reklamaci je nutno doložit doklad o nákupu. Výrobní číslo zboží uvedené na nákupním dokladu musí být totožné s výrobním číslem reklamovaného zboží.Vyřízení reklamace
Je-li kupujícím spotřebitel, rozhodne prodávající o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Kupující je povinen si zboží po uplynutí 30 denní lhůty vyzvednout. Je-li kupujícím podnikatel, vyřídí prodávající reklamaci v přiměřené lhůtě.

V případě, že kupující oprávněně odstoupí od kupní smlouvy, bude mu kupní cena vrácena převodem na účet kupujícího se splatností 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.


Vydání reklamovaného zboží
Reklamované zboží po vyřízení reklamace vydá prodávající osobě, která předloží originál reklamačního protokolu, nebo která se identifikuje jako osoba, se kterou byla uzavřena kupní smlouvy.

Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád je účinný pro kupní smlouvy uzavřené ode dne 20.4.2017. Reklamační řád platí pro internetový obchod ve znění uvedeném na internetových stránkách v den uskutečnění objednávky zákazníkem, pro prodej v provozovnách pak ve znění vyvěšeném v příslušné provozovně v den uzavření kupní smlouvy.

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/

JURA, ellex gk s.r.o.

Platba

Objednané zboží je možné uhradit následujícími způsoby:

Způsob platby                                  

                   Popis

Cena

Dobírka          

Zboží zaplaťte v hotovosti pracovníkovi přepravní služby při přebírání zásilky.

30 Kč

Bankovní převod

Platba předem pomocí bankovního převodu. Příkaz zadejte ve svém internetovém bankovnictví, nebo přímo ve vaší bance.

Instrukce k platbě budou po dokončení objednávky zobrazeny na jejím detailu a současně Vám je doručíme na zadanou e-mailovou adresu. Peníze jsou připsány na náš účet obvykle do druhého pracovního dne od zadání příkazu ve vaší bance.

ZDARMA

Hotovost

Zboží můžete uhradit na prodejně v hotovosti nebo kartou.

ZDARMA

 Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Doprava

Informace ke způsobu dodání zboží

Ceník dopravy Česká republika

Dopravce

Hodnota nákupu

Cena dopravy

DPD kurýr

do 10 000 Kč

120 Kč
(při platbě dobírkou + 30 Kč)

nad 10 000 Kč

ZDARMA

Uloženka -

více než 467 výdejních míst

do 10 000 Kč

35 Kč
(při platbě dobírkou + 30 Kč)

nad 10 000 Kč

ZDARMA

Česká pošta - balík Do ruky

do 10 000 Kč

120 Kč
(při platbě dobírkou + 30 Kč)

nad 10 000 Kč

ZDARMA

 Ceny jsou uvedné včetně DPH.

 Ceník dopravy Slovenská republika

Dopravce                               

Hodnota nákupu

Cena dopravy

DPD kurýr

do 10 000 Kč

 10 EUR
(při platbě dobírkou + 1 EUR)

nad 10 000 Kč

ZDARMA

Uloženka

do 10 000 Kč

3 EUR
(při platbě dobírkou + 1 EUR)

nad 10 00 Kč

ZDARMA

Toptrans                      

do 10 00 Kč

20 EUR
(při platbě dobírkou + 1 EUR)

nad 1000 Kč

ZDARMA


 

DPD kurýr 

Druhý den zboží doma! 

Objednejte v pracovní den do 15:00 a další pracovní den můžete mít zboží doma.

Doručování zásilky

V den doručení se dozvíte hodinový interval, kdy k vám kurýr přijede. Dále máte možnost si v aplikaci DPD Kurýr upravit doručení tak, jak potřebují.

Ve webové aplikaci DPD Kurýr můžou:

 • sledovat, jak se kurýr blíží (včetně počtu zbývajících adres) https://www.dpd.com/tracking/(lang)/cs_CZ
 • změnit datum a místo doručení
 • přidat záložní adresu nebo balíček poslat do výdejního místa Pickup
 • ve větších městech si vybrat dobu doručení, a to ráno (8:00-10:00) nebo večer (18:00-21:00)
 • odložit doručení o více než 10 dní
 • poslat kurýrovi zprávu

V každém depu DPD můžete vyzvedávat balíčky nebo objednávat přepravu. V prosinci (od 1. do 23. 12.) je možné vyzvednou zásilky každý všední den od 9:00 do 20:00 hodin.

Nevíte, kde je vaše zásilka? Informace získáte na 225 373 373 nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Uloženka – více než 467 výdejních míst

Druhý den zboží doma!

Objednejte v pracovní den do 16:00 a další pracovní den můžete mít zboží doma.

Doručování zásilky

Balíček bude doručen do vámi zvoleného výdejního místa, kde si jej vyzvednete. Doručování zásilek na výdejní místa probíhá od pondělí do pátku mimo státní svátky. Obvyklá doba pro doručení zásilky na výdejní místo je jeden pracovní den od expedice. Balíček bude ve výdejním místě umístěn po dobu 7 dní.

Výdejních míst je několik stovek po celé ČR a jejich detail (adresy, mapy, obrázky, otvírací doby) naleznete při výběru výdejního místa během zadávání objednávky.

Přehled výdejních míst Uloženky: https://www.ulozenka.cz/

Přehled výdejních míst Pickup: https://pickup.dpd.cz/

Výdejní místa neslouží pro uplatnění reklamace ani vracení zboží ve 14-ti denní lhůtě.

Česká pošta - balík Do ruky

Druhý den zboží doma! 

Objednejte v pracovní den do 15:30 a další pracovní den můžete mít zboží doma.

Doručování zásilky

Balíček je doručován na vaši adresu. Doručování probíhá od pondělí do soboty mimo státní svátky. Obvyklá doba pro doručení zásilky je jeden den od expedice. Pokud doručení nebude úspěšné, bude balíček uložen na vaší poště, kde bude uložen 7 dní.

Nastavte si doručení podle sebe

Na https://www.postaonline.cz/zmenadispozice/overeni.html si můžete po obdržení elektronického avíza od České pošty upravit způsob dodání či termín doručení.

 1. AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

  Jsme autorizovaný prodejce JURA pro ČR. Máme vlastní kamennou prodejnu i eshop. Na prodejně máme všechny aktuální modely k vidění a vyzkoušení. Kvalifikovaný personál Vám předvede kávovary v akci.

 2. OFICIÁLNÍ DISTRIBUCE

  Máme pouze oficiální distribuci JURA pro Českou republiku. Ke každému kávovaru dostanete originál WELCOME PACK, který obsahuje jeden filtr Claris, dva kusy čistících tablet, hadičku na mléčné cesty (pokud kávovar umí mléčné funkce) a návod k obsluze, který je v českém jazyce. U každého kávovaru registrujeme výrobní číslo.

 3. PODPORA NA PRODEJNĚ, TELEFONICKY I ONLINE

  Poradíme s výběrem kávovaru a odpovíme na Vaše dotazy. Poradíme také s výběrem kvalitní zrnkové kávy. Vysvětlíme Vám chod kávovaru, jak ho nastavit a jak vyčistit. Pokud však nemáte možnost se zastavit v showroomu, můžete nám zavolat či napsat. Dle Vašich potřeb poradíme s výběrem kávovaru a zašleme individuální nabídku.

 4. PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

  Záruka pro fyzickou osobu je 25 měsíců. Je možné si záruku prodloužit až na pět let. Prodloužená záruka se vztahuje pro fyzickou osobu, nelze tak uplatnit na IČ.

 5. VĚRNOSTNÍ PROGRAM

  Nabízíme zvýhodněné nákupy či věrnostní bonusy pro naše zákazníky.

 6. JAK FUNGUJE SERVIS

  V případě reklamace stačí vyplnit na stránkách servisního centra JURA formulář a dále se již o nic nemusíte starat. Kurýr vyzvedne kávovar a o stavu reklamace Vás budou informovat. Až bude vše hotové, kurýr Vám přiveze zpět kávovar. To vše je zdarma v rámci záruky, pokud jste používali kávovar dle návodu k obsluze.

 7. DOSTUPNOST VÝROBKŮ

  Kávovary, příslušenství a kávu máme běžně skladem. V případě, že by zboží bylo momentálně nedostupné, kontaktujte nás a budeme Vás informovat o jeho naskladnění.

 8. PROFI KÁVOVARY

  JURA profi kávovary dodáváme do firem, autosalonů, hotelů, kde vaří více než 50 káv denně. Kávovary mají větší nádobu na vodu, na kávové puky i zásobník na zrnkovou kávu.

Odebírejte novinky

Kontaktujte nás

 • ellex gk,s.r.o.
  NC Géčko, České Vrbné 2360
  370 11 České Budějovice
 • +420 385 310 873
 •  info@juracb.cz

O nás

JURA autorizovaný prodejce 

JURA AUTHORISED DEALER

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací.  https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs

Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte se zpracování osobních údaju více na https://www.juracb.cz/gdpr